...

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı (Uhde): Prof. Dr. Zülfikar DURMUŞ

İslam Felsefesi Anabilim Dalı

İslam Felsefesi Bilim Dalı

İslam Ahlakı Bilim Dalı

Mantık Bilim Dalı

Din Bilimleri Anabilim Dalı

Din Sosyolojisi Bilim Dalı

Din Psikolojisi Bilim Dalı

Din Eğitimi Bilim Dalı

Dinler Tarihi Bilim Dalı

Din Felsefesi Bilim Dalı