...

İlahiyat Fakültesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu
1 Prof. Dr. Zülfikar DURMUŞ
2 Prof. Dr. Alper ASLAN
3 Doç. Dr. İbrahim YILMAZ
4 Doç. Dr. Mustafa IŞIK
5 Dr. Öğrt. Üyesi Abdullah NAMLI
6

Raportör (Fak.Sek.)

Mustafa ÖZDEMİR