...

İlahiyat Fakültesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. 50300 -NEVŞEHİR

Tel(Santral):+90-384/2281000

Fax : +90-384/2281050

e-posta

ilahiyat@nevsehir.edu.tr

Kep Adresi

Nevsehiruniversitesihs01.kep.tr

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Yönetim

Dekan V.

Prof. Dr.

Zülfikar

DURMUŞ

17001

zulfikardurmus@nevsehir.edu.tr

Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Sefa BARDAKCI

17004

sefabardakci@nevsehir.edu.tr

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi 

Mehmet  

KILIÇARSLAN 

17005

mkilicarslan@nevsehir.edu.tr 

Fakülte Sekreteri V.

Mustafa

ÖZDEMİR

17002

mustafaozdemir@nevsehir.edu.tr

Özel Kalem/Personel İşleri

Memur 

Nesibe

PAKYARDIM

17001

nesibepakyardim@nevsehir.edu.tr

 

 

 

 

 

 

Akademik Birimler

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Bölüm Başkanı/Tefsir Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr.

Zülfikar

DURMUŞ

17001

zulfikardurmus@nevsehir.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğrt. Üyesi

Abdullah

NAMLI

17043

abdnamli@nevsehir.edu.tr

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr.

Sefa

BARDAKCI

17004

sefabardakci@nevsehir.edu.tr

Hadis Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr.

Mustafa

IŞIK

17022

mustafaisik@nevsehir.edu.tr

İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr.

M. Rahmi

TELKENAROĞLU

17034

rahmitelkenaroglu@nevsehir.edu.tr

Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr.

İbrahim

YILMAZ

17030

ibrh.yilmaz@nevsehir.edu.tr

Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr.

Adem

ÇATAK

17031

ademcatak@nevsehir.edu.tr

Dr. Öğrt. Üyesi Emine DEMİL 17041 eminedemil@nevsehir.edu.tr
Dr. Öğrt. Üyesi Mehmet KILIÇARSLAN 17032 mkilicarslan@nevsehir.edu.tr

 

Öğr. Gör.

Mustafa

SAĞLAM

17028

mustafasaglam@nevsehir.edu.tr

 

Öğr.Gör.

Kadir

ERBİL

17020

 kadirerbil@nevsehir.edu.tr

Öğr. Gör. 

Fatıma

ÜNSAL

17044

fatimaunsal@nevsehir.edu.tr

Öğr. Gör.

Hasan

ÇETİNEL

17016 hasancetinel@nevsehir.edu.tr

 

Öğr. Gör

Ammar NATOUF 17029

ammarnatouf@nevsehir.edu.tr

 

Öğr. Gör.

Kais ALKHARBOUTLI 17026 kais@nevsehir.edu.tr

Öğr. Gör.

Ramy Ibrahim MAHMOUD 17014 ramymahmoud@nevsehir.edu.tr

 

Arş. Gör.

Ramazan MEŞE

17023

 ramazanmese@nevsehir.edu.tr

 

Arş. Gör.

Havva

ÖZATA

17039

hozata@nevsehir.edu.tr

 

Arş. Gör.

Abdullah Taha 

ORHAN

 

abdullahorhan@nevsehir.edu.tr 

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Bölüm Başkanı (Uhde)

Prof. Dr.

Zülfikar

DURMUŞ

17001

zulfikardurmus@nevsehir.edu.tr

 

Arş. Gör.

Abdussamet

ÖZKAN

17037 

 abdussametozkan@nevsehir.edu.tr

 

 

 

 

 

 

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Bölüm Başkanı/İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğrt. Üyesi

Hatice

DOĞAN

17018

haticedogan@nevsehir.edu.tr

 

 

 

 

 

 

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü

Bölüm Başkanı

Dr. Öğrt. Üyesi

E. Zehra

TURAN

17027-10090

zturan@nevsehir.edu.tr

 

 

 

 

 

 

İdari Birimler

Fakülte Sekreterliği

 Fakülte Sekreteri V.

Mustafa

ÖZDEMİR

17002

mustafaozdemir@nevsehir.edu.tr

Özel Kalem/Personel İşleri

 Memur

Nesibe PAKYARDIM

17001

nesibepakyardim@nevsehir.edu.tr

Bölümler Sekreteri/Taşınır 

 Şef

Sevgi 

PAMUK

17036

sevgipamuk@nevsehir.edu.tr

Öğrenci İşleri/Baskı-Fotokopi-Genel Evrak

 Sekreter

Müzeyyen TANIŞ 17006 muzeyyenbayram@nevsehir.edu.tr

Tahakkuk

 Şef

M.Musa

YILDIZ

17011

m.musa@nevsehir.edu.tr

Görevli [2.Kat]

 

Murat

GÜLER

17035

Görevli [ZEMİN KAT]

 

Yaşar

DOĞRU

17035

Görevli [1.KAT]

 

Yasin

DÜZGÜN

17035

Çay Ocağı

 

17007

 

Konferas Salonu

 

 

 

17012

 

Güvenlik / Danışma

 

17008

 

Öğrenci Kantini

 

17015

 

Misafir Öğretim Elemanları

 

 

 

17035

 

Kütüphane

 

17032