...

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü: Bölüm Başkanı  Prof. Dr. Zülfikar DURMUŞ

Tefsir Anabilim Dalı

Tefsir Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

Tefsir Bilim Dalı

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Bilim Dalı

Hadis Anabilim Dalı

Hadis Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

Hadis Bilim Dalı

İslam Hukuku Anabilim Dalı

İslam Hukuku Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

İslam Hukuku Bilim Dalı

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

Kelam Tarihi Bilim Dalı

Kelam Bilim Dalı

İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı

Tasavvuf Anabilim Dalı

Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı

Tasavvuf Bilim Dalı

Arap Dili ve Belağati Anabilim Dalı